Ενημέρωση τελικού κόστους ΠΡΙΝ την επισκευή

Καμμία χρέωση σε τυχόν αδύνατη επισκευή

Δωρεάν ο Έλεγχος της Συσκευής πριν την επισκευή

SMARTHONES & TABLETS

√ Αλλαγή Μπαταρίας
√ Αλλαγή σε Βύσμα Φόρτισης
√ Αλλαγή Οθόνης
√ Back up Αρχείων
√ Επανεγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος
√ Επισκευή Μητρικής Πλακέτα

Οι επισκευές γίνονται άμεσα. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα ποιοτικότερα που υπάρχουν.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

√  Desktops / Laptops
√  Netbooks / Tablets
√  PC Gaming
√  Αξεσουάρ pc
√  Περιφερειακά
√  Αποθηκευτικα Μέσα
√  Καλώδια / Αντάπτορες
√  PC Modding
√  PC Επικοινωνίες
√  Softwares
√  UPS
√  Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
√  Αντικατάσταση Οθόνης / Πληκτρολογίου
√  Αντικατάσταση Μεντεσέδων Οθόνης
√  Επανεγκατάσταση Λειτουργικού (format)
√  Αντικατάσταση Θύρας Usb

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

√  Desktops / Laptops
√  Netbooks / Tablets
√  PC Gaming
√  Αξεσουάρ pc
√  Περιφερειακά
√  Αποθηκευτικα Μέσα
√  Καλώδια / Αντάπτορες

 

 √ PC Modding
√ PC Επικοινωνίες
√ Softwares
√ UPS
√ Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
√ Αντικατάσταση Οθόνης / Πληκτρολογίου
√ Αντικατάσταση Μεντεσέδων Οθόνης
√ Επανεγκατάσταση Λειτουργικού (format)
√ Αντικατάσταση Θύρας Usb